Návšteva Hvezdárne v Partizánskom

16.11.2015 sme navštívili hvezdáreň v Partizánskom.