Naša škola

Hrdina remesla - Stavebná súťaž  

Známe príslovie hovorí, že "Remeslo má zlaté dno." To sa žiakom základných škôl snaží vštepovať aj Trenčiansky samosprávny kraj a presvedčit ich, aby ich ďalšie kroky viedli na stredné odborné školy. K tomu má pomôcť kampaň s príznačným názvom Hrdina remesla. Zdroj: TV Pohoda

I. stavbársky ples  

Dňa 7.2.2015 sa uskutočnil 1. stavbársky ples, ktorý organizovala. SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín.

Memorandum o spolupráci  

V pondelok 13.októbra 2014 bolo podpísané v poradí memorandum o spolupráci, ktoré iniciuje spoluprácu medzi strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a súkromným sektorom. Cieľom memoranda je zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, prípravu žiakov na povolanie, prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.