Memorandum o spolupráci

<<späť na Naša škola  |  15.10.2014
V pondelok 13.októbra 2014 bolo podpísané v poradí memorandum o spolupráci, ktoré iniciuje spoluprácu medzi strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a súkromným sektorom. Cieľom memoranda je zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, prípravu žiakov na povolanie, prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.